5
2
3
4
1
6
7

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือ ชาติ ศาสนา และสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือ ประชาชนทุกเชื้อชาติ ทุกชนชั้นวรรณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เรามีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือในด้าน การศึกษา ในด้านรักษาพยาบาล ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส จึงเป็นที่มาในการ ก่อตั้งมูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ห้องรวมภาพ

ยินดีต้อนเราเข้าสู่เว็บไซต์มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น เป็นสื่อกลาง เพื่อให้สาธุชน ผู้มีน้ำใจอันดีงาม ได้ปฏิบัติต่อบุคคล ต่อสังคม ที่ขาดแคลนที่ด้อยโอกาส ที่ประสบภัย หรือที่ต้องการพัฒนาความเจริญทั้งในทางวัตถุ และในทางคุณธรรม เพื่อประโยชน์และสันติสุขต่อเพื่อนร่วมโลก โดยเชื่อมั่นว่า อานิสงส์แห่งการกระทำนี้ จะเป็นปฏิพรตอบสนองให้ทุกท่านผู้บำเพ็ญมีความเจริญสุขสวัสดีทั้งในโลกนี้และในสัมปรายภพแน่นอน

banner guide