โครงการ “ไออุ่นพ่อของแผ่นดิน ครั้งที่2 “

โครงการ “ไออุ่นพ่อของแผ่นดิน ครั้งที่2 “

รายนามท่านสมาชิกร่วมบุญโครงการ “ไออุ่นพ่อของแผ่นดิน ครั้งที่2 “ 23-24-25 ธันวาคม พศ2559 @ สะเมิง, เชียงใหมรายนามห้องพักที่พักร่วมกัน

ธันวาคม พศ2559 @ สะเมิง, เชียงใหมรายนามห้องพักที่พักร่วมกัน9

news-1

news-2

news-3

news-4

news-5

กำหนดการร่วมบุญบารมีสุโขทัย

กำหนดการ ร่วมบุญบารมี สุโขทัย

วัน13-14-15 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559

พระอุโบสถพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหารวัดพระปรางค์ จ.สุโขทัย

news-1

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ”จัดบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต”

มูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น ได้ขอรับเป็นผู้สนับสนุน อุปกรณ์การเรียนรู้ในห้องสมุด และหนังสือต่างๆของโรงเรียนเกาะปริยัติธรรมศึกษาที่ยังขาด ในโครงการ “”จัดบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งมีระยะการดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2557 – เดือน มีนาคม 2558 โดยมอบให้กับโรงเรียนเกาะปริยัติธรรมศึกษา หมู่ 2 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

news-1

อ่านเพิ่มเติม...

banner guide