งานย้อนยุคพระพุทธเจ้าหลวง พุทธศักราช 2411

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น จัดงาน ”ย้อนยุคพระพุทธเจ้าหลวง พุทธศักราช 2411” ขึ้น เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 5 ภายในงานมีการจัดแต่งประกวดชุดไทย และจัดกิจกรรมมากมาย

งานย้อนยุคพระพุทธเจ้าหลวง พุทธศักราช 2411

อ่านเพิ่มเติม...

ย้อนรอยยุคพะพุทธเจ้าหลวง พุทธศักราช2411

ย้อนยุคยุคพระพุทธเจ้าหลวง  พุทธศักราช 2411

bchfg

ความคืบหน้า โครงการนิฮงโงะ (โรงเรียนต้นแบบ) บ้านยางน้อย

มูลนิธิได้สนับสนุนโครงการนิฮงโงะ (โรงเรียนต้นแบบ) บ้านยางน้อย และจะมีการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา ภาษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเร็วๆนี้ ทางมูลนิธิอยากให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิ สามารถติดต่อสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมมาทางมูลนิธิได้

 

rsz 002

6

banner guide