ภาพบรรยากาศพิธีเปิดมูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และมูลนิธิ(ร่วม)ธรรมวิทยาภิพัฒน์อย่างเป็นทางการ

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดมูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และมูลนิธิ(ร่วม)ธรรมวิทยาภิพัฒน์อย่างเป็นทางการ โดยพระพรหมวชิรญาณ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 19 ซ.สาทร 11 ถ.สาทร

1

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น เชิญร่วมพิธีเปิดมูลนิธิอย่างเป็นทางการ

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น เชิญร่วมพิธีเปิดมูลนิธิอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 นี้ ณ มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 19 ซ.สาทร 11 ถ.สาทร

1

อ่านเพิ่มเติม...

จาริกเจดีย์ 4 สถาน ที่เนปาลและอินเดีย

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับวัดยานนาวา เดินทางไปจาริกเจดีย์ 4 สถาน (ที่ที่พระตถาคตประสูติ, ตรัสรู้, แสดงธรรมจักร และปรินิพพาน) ที่เนปาลและอินเดีย พร้อมทั้งพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณเปิดวัดที่อินเดีย

1

อ่านเพิ่มเติม...

banner guide