โครงการนิฮงโงะ (โรงเรียนต้นแบบ) บ้านยางน้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่นเปิดโครงการนิฮงโงะ (โรงเรียนต้นแบบ) บ้านยางน้อย

2

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นไม้แม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้แม่ของแผ่นดิน ณ บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

1

อ่านเพิ่มเติม...

banner guide