ทอดผ้าป่าวัดป่าขันติบารมี สาขา 101 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ทอดผ้าป่าวัดป่าขันติบารมี สาขา 101 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 จำนวนเงิน 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาท)

2

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศนียบัตรในวันแม่ แก่คุณแม่ผู้มีบุตรซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศานา

สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา มอบประกาศนียบัตรในวันแม่ แก่คุณแม่ผู้มีบุตรซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศานา ประเภทส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยคุณธรรม เสียสละทุ่มเท ในวันที่ 11 สิงหาคม 2555

1

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดอาคารเรียนบ้านยางน้อย-อุบลฯ

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โครงการ พัฒนาต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

ณ โรงเรียนบ้านยางน้อย จังหวัด อุบลราชธานี

 โรงเรียนบ้านยางน้อย 1

อ่านเพิ่มเติม...

banner guide