มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น ร่วมประชุมปลูกป่า ที่จ.สระบุรี

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น ร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ “ธรรมวนาภิบาล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น ร่วมประชุมปลูกป่า ที่จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา จ.ลำปาง

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และมูลนิธิธรรมวิทยาภิพัฒน์ ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และห้องพักครูของโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

banner guide