โครงการ ”พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ”

มูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น ได้ขอรับเป็นผู้สนับสนุน เครื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนซึ่งปัจจัยต่างๆทางการศึกษาที่ยังขาด ในโครงการ “พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ” ซึ่งมีระยะการดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2557 – เดือน มีนาคม 2558 โดยมอบให้กับโรงเรียนเกาะปริยัติธรรมศึกษา หมู่ 2 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

banner guide