โครงการ ”จัดบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต”

มูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น ได้ขอรับเป็นผู้สนับสนุน อุปกรณ์การเรียนรู้ในห้องสมุด และหนังสือต่างๆของโรงเรียนเกาะปริยัติธรรมศึกษาที่ยังขาด ในโครงการ “”จัดบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งมีระยะการดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2557 – เดือน มีนาคม 2558 โดยมอบให้กับโรงเรียนเกาะปริยัติธรรมศึกษา หมู่ 2 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

news-1

news-2

news-3

news-4

โรงเรียนของเรา

news-5

มีโต๊ะไม่เพียงพอในการเข้ามาใช้บริการ

news-6

อากาศร้อนเพราะพัดลมไม่ถึง

news-7

มีโต๊สำหรับอ่านหนังสือ 1 ตัว

news-8

มีโต๊ะไม่เพียงพอ

news-9

อากาศร้อนมากเพราะแดดส่อง

news-10

ชั้นวางหนังสือไม่เพียงพอจึงวางหนังสือซ้อนกัน

news-11

ช่วงพักเที่ยงของนักเรียนสามเณร

news-12

ภาพตัวอย่างห้องสมุดมีชีวิต

ตัวอย่างชั้นหนังสือ

news-13

news-14

ตัวอย่างโต๊ะพับญี่ปุ่นสำหรับนั้งอ่านหนังสือ

news-15

ตัวอย่างพัดลมติดพนัง

news-18

ตัวอย่างการจัดเรียนชั้นหนังสือหลังเสร็จโครงการ

news-16

บรรยากาศที่ทางโรงเรียนอยากให้เป็นแต่ขาดงบประมาณดำเนินการ

news-17

banner guide