น้ำใจ

“น้ำใจ”

มวลมนุษย์ที่เกิดมาในหล้าโลก   บ้างมีโชคมียศศักดิ์สุขสรรเสริญ
บ้างไร้โชคเสื่อมยศศักดิ์ไร้สุขเพลิน   อย่ามองเมินรีบสร้างบุญหนุนชีวัน
เพราะชีวิตนั้นวนเวียนเปลี่ยนกระแส   เกิดแล้วแก่เจ็บตายมลายขันธ์
ความสุขทุกข์ล้วนตราตรึงเนื่องถึงกัน   ควรแบ่งปันสิ่งเลิศล้ำคือ “น้ำใจ”
    พระพรหมวชิรญาณ

banner guide