ความเอื้อเฟื้อและความดีคุ้มครองโลก

“ความเอื้อเฟื้อและความดีคุ้มครองโลก”

มหาสมุทรสุดลึกล้ำเหนือกำหนด   มธุรสวจีมนุษย์ที่สุดหวาน
กิริยาที่เรียบร้อยคอยกราบกราน   ยังประมาณเท็จจริงได้ไม่ยากนัก
ดุจน้ำใจในคนเลวเหลวไหลยิ่ง   แม้ยามนิ่งหรือเคลื่อนไหวก็ไร้หลัก
แต่น้ำใจคนดีเกื้อเอื้อเฟื้อรัก   เห็นประจักษ์คุ้มครองโลกพ้นโศกภัย.
    พระพรหมวชิรญาณ

banner guide