อานิสงส์น้ำใจ

 

“อานิสงส์น้ำใจ”

ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้   ไม่รู้รักไม่รู้อภัยไร้ศีลสัตย์
กิริยาที่เรียบร้อยคอยกราบกราน   ยังประมาณเท็จจริงได้ไม่ยากนัก
หลงงมงายอบายมุขเป็นสุขวัฒน์   ไม่ช้าคนจะวิบัติโลกบัลลัย
จึงทุกคนควรเอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่   การเสียสละที่แท้คือการได้
ได้ความดีความเจริญความปลอดภัย   ป็นอานิสงส์แห่ง “น้ำใจ” ให้แก่กัน
    พระพรหมวชิรญาณ

banner guide