ร่วมสนับสนุน

โปรดส่งปัจจัยและความสงเคราะห์ จาก “น้ำใจ” ของท่านมายังมูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุน ตามที่อยู่และสื่อความ ข้างล่างนี้

บัญชีมูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

- บัญชีสะสมทรัพย์ (saving account) เลขที่ 047-7029631 ธ.กรุงเทพ สาขาซีพีทาวเวอร์

- บัญชีกระแสรายวัน (current account) เลขที่ 047-3500791 ธ.กรุงเทพ สาขาซีพีทาวเวอร์

 

- บัญชีสะสมทรัพย์ (saving account) เลขที่ 105-4934094
มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น กองทุนส่งเสริมการพัฒนาวัดยางน้อย อุบลราชธานี

 

- บัญชีสะสมทรัพย์ (saving account) เลขที่ 105-4934078
มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น กองทุนธรรมทาน

 

- บัญชีสะสมทรัพย์ (saving account) เลขที่ 105-4934086
มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น กองทุนเพื่อการศึกษาและผู้ยากไร้

 

ที่อยู่: 10/74 ชั้นที่ 4 อาคาร เดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

banner guide