คณะกรรมการมูลนิธิ

thai-japanspirit-2019-1

นางภัทรวดี ยูเอะมัสซึ

ประธานกรรมการ

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (097) 118 6340, (088) 032 2666
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


thai-japanspirit-2019-2

นางสาวศุภรัศมิ์ สิทธิเซียงพิณ

รองประธาน และเหรัญญิก

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (081) 627 9633 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


thai-japanspirit-2019-3

น.ส.สุวัลลี สุนทรกุล ณ ชลบุรี

กรรมการที่ปรึกษา ตลอดชีพ

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (081) 923 1373 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


thai-japanspirit-2019-4

นายธิปก ถวัลยภัทร์

กรรมการอุปถัมภ์ และเลขาธิการ

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (085) 156 5033 E-mail :  -


 


thai-japanspirit-2019-5

นาง ดอกจันทร์ ปิงใจ

กรรมการ

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (097) 118 6340 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


thai-japanspirit-2019-6

นาง ชวนพิศ มิซาวา

กรรมการ

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (097) 118 6340 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.