คณะกรรมการมูลนิธิ

phatrawadee 2016

นางภัทรวดี ยูเอะมัสซึ

President of Thai-Japan Spirit Foundation

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (097) 118 6340, (088) 032 2666
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


2016-2

นางสาวศุภรัศมิ์ สิทธิเซียงพิณ

เหรัญญิกมูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (081) 627 9633 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


น.ส.สุวัลลี สุนทรกุล ณ ชลบุรี

กรรมการมูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (081) 923 1373 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


2016-3

นายธิปก ถวัลยภัทร์

Secretary-General of Thai-Japan Spirit Foundation

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (085) 156 5033 E-mail :  -


 


2016-4

นาง ภัสสรา เลียงตะมะ

กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (086) 060 3977 E-mail :  -


 


tj-1

อ.วีรชาติ เจริญลาภ

กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (085) 964 - 0361  E-mail :  -


 


tj-2

อ. เปรมมิกา  สาคเรศส์

กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง615 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (083) 159 - 1941 E-mail :  -