ความเป็นมา

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ : พระพรหมวชิรญาณ

ก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ขึ้น 4 ค่ำเดือน 7 ปีมะโรง

ประวัติความเป็นมา :

เริ่มที่มาของการก่อตั้ง มีอยู่ว่า ผู้หญิง 2 คน เป็นเพื่อนรักกัน คนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่น อีกคนหนึ่งเป็นคนไทย ทั้งสองคนมีจุดประสงค์เดียวกันที่จะช่วยเหลือในด้านสังคม การศึกษา และศาสนา ด้านสาธารณะประโยชน์ทั่วไป เป็นต้นว่า น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ ในแต่ละประเทศ โดยที่ทั้งสองคนนำแต่ละส่วนในการช่วยเหลือสังคมมาปรึกษาครูบาอาจารย์ คือ พระพรหมวชิรญาณ ท่านได้ให้แนวทางในการคิดริเริ่มเพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้าน รวมถึงนานาประเทศ โดยการตั้งมูลนิธิขึ้นมาและให้ชื่อว่า “มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น”