มูลนิธิที่ทำงานร่วมกัน

Promwachirayan 2014

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ สมเด็จพระราชาคณะ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กรรมการ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง213 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

เบอร์โทรศัพท์ (02) 254 9207


 


thai-japanspirit-2019-1

นางภัทรวดี ยูเอะมัสซึ

เลขาธิการมูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง213 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (097) 118 6340, (088) 032 2666
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


thai-japanspirit-2019-2

นางสาวศุภรัศมิ์ สิทธิเซียงพิณ

เหรัญญิกมูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง213 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (081) 627 9633 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


thai-japanspirit-2019-3

น.ส.สุวัลลี สุนทรกุล ณ ชลบุรี

กรรมการมูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง213 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (081) 923 1373 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


thai-japanspirit-2019-4

นายธิปก ถวัลยภัทร์

โฆษกมูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง213 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (085) 156 5033 E-mail :  -


 


2016-4

นาง ภัสสรา เลียงตะมะ

กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง213 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (086) 060 3977 E-mail :  -


 


2016-5

นายจักรฤทธิ์ วิโรจน์รัตนรัศมี

ทนายความที่ปรึกษา มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น อาคารสยามเพ้นเฮ้า เลขที่51 ห้อง213 ชั้น2 ซอย.สุขุมวิท8
ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม.10110

มือถือ (081) 990 5755 E-mail :  -